Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498 - 26 90 00 växel
E-post: registrator-bun@gotland.se 
eller registrator-gvn@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Kontaktpersoner för olika ämnesområden

Frågor som rör specifik förskola och skola

Se länkarna längst ned på den här sidan. 
 

Administrationen för förskola och fritidshem  (placeringar m.m)
Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid ordinarie: måndag - fredag 08.30-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30
Under vecka: 25-32  måndag-fredag 08:30-12:00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör förskola

Lena Gustavsson, verksamhetschef
Telefon: 0498 - 26 33 91     
E-post. lena.gustavsson01@gotland.se   

Allmänna verksamhetsfrågor som rör grundskola och fritidshem

Jörgen Norström, verksamhetschef
Telefon: 0498–26 98 03
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se

Specifika frågor om skolvalet

Barbro Engström, förvaltningschefssekreterare/kommunikatör
Telefon: 0498-26 34 06
E-post: barbro.engstrom@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör särskola

Päivi Oliv, tf särskolechef/rektor
Telefon: 0498–26 9733
E-post: paivi.oliv@gotland.se 

Skolskjutsfrågor

Skolskjutssamordnare
Telefon: 0498–26 94 60
E-post: skolskjuts@gotland.se

Kulturskolefrågor

Hans-Åke Norrby, kulturskolechef/rektor
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Wisbygymnasiet

Peter Lerman, rektor
Telefon: 0498-26 95 40
E-post: peter.lerman@gotland.se

Övriga specifika frågor som rör Wisbygymnasiet

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör integration och arbetsmarknadsinsatser

Anna Myhr, avdelningschef
Telefon: 0498-203546
E-post: anna.myhr@gotland.se

Specifika frågor som rör vuxenutbildning och Sfi

Hanna Sällström Jonasson, rektor kommunala vuxenutbildningen
Tel: 0498-26 93 58

Eva Elisdotter, biträdande rektor och ansvarig för sfi
Tel: 0498-26 36 20

Frågor som rör den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år)

Anders Holstensson, enhetschef
Telefon: 0498-26 96 29, 070-447 74 53
E-post: anders.holstensson@gotland.se

Ärenden som rör barn- och utbildningsnämnden

Karin Nilsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498–26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ärenden som rör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Malin Karlsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Övergripande budget- och ekonomifrågor inom utbildningsverksamheten

Jimmy Söderström, ekonomichef
Telefon: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

Övergripande personalfrågor inom utbildningsverksamheten

Eva Edin, HR-chef
Telefon: 0498 -26 33 88
E-post: eva.edin@gotland.se

Frågor om vikariat inom utbildningsverksamheten

Vikarieförmedlingen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

Övergripande frågor om försörjning, logistik och säkerhet inom utbildningsverksamheten
Rolf Andersson, försörjningschef
Telefon: 0498 - 269345
E-post: rolf.andersson@gotland.se

Frågor om elevvårdsarbete och skolhälsovård 

Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan
Telefon: 0498–26 94 20
E-post: maria.benczy@gotland.se

Allmänna frågor som rör kvalitet på utbildningsverksamhet och verksamhetsutveckling samt digitaliseringen av skolan

Bo Eriksson, avdelningschef
Telefon: 0498-26 33 96  
E-post: bo.eriksson@gotland.se­

Extern kommunikation

My Monzón-Preis
Telefon: 0498-26 94 56 
E-post: my.monzon_preis@gotland.se

Intern kommunikation 

Barbro Engström
Telefon: 0498-26 34 06
E-post: barbro.engstrom@gotland.se

Utbildningsdirektör
Torsten Flemming
Telefon: ­ 0498-26 94 18
E-post: torsten.flemming@gotland.se