Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik med flera.

Kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete. använd gärna länken Säg vad du tycker till höger.

 

Avdelningschef
Christina Godarve
christina.godarve@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Emma Eriksson
emma.eriksson@gotland.se

Controller
Emilie Jensen
emilie.jensen@gotland.se

Administrativ assistent
Linamaria Gröndahl
linamariagrondahl@gotland.se
 

Barn- och familjeenheten
Enhetschef Gunvor Allqvie
gunvor.allqvie@Gotland.se

Beroendeenheten
Enhetschef Ragnar Östermark
ragnar.ostermark@gotland.se

Boende för ensamkommande unga 
Enhetschef Cecilia Tuhn
cecilia.tuhn@gotland.se

Enheten för ensamkommande barn
Enhetschef Lars Olofsson
lars.olofsson@gotland.se

Enheten för familjehem och familjerätt
Enhetschef Eva Hall
eva.hall@gotland.se

Silvergatan
Enhetschef Henrik Söderdahl
henrik.soderdahl@gotland.se

Familjerådgivningen
info@mentea.se

Familjestödsenheten
Enhetschef Kjell Gardarfve
kjell.gardarfve@gotland.se

Stöd- och försörjningsenheten
Enhetschef Mari Bergström
mari.bergstrom@gotland.se