Kontakt

Reception
Telefon: 0498-26 88 19

Barn- och familjeenheten
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 29
Fax: 0498-27 98 85

Cecilia Thun
Enhetschef
Telefon: 0498-26 96 54
E-post: cecilia.thun@gotland.se

Lars Olofsson
Enhetschef
Telefon: 0498-203899
E-post: lars.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du orolig för ett barn eller ungdom?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Är det akut? 

  • Ring 112 - SOS Alarm

Vad kan du göra? 

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Använd i första hand vår e-tjänst:      

Du kan även göra en anmälan via telefon eller genom att skicka in en skriftlig anmälan:

Som privatperson har du rätt att göra en anmälan anonymt, men tänk då på att inte ange ditt namn.

Telefon dagtid, vardagar Mottagningsteamet
Kontakta Mottagningsteamet på socialtjänstens Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0498-26 88 19 (reception)
Adress:
Polhemsgatan 29
621 81 Visby

Telefon kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefon: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm. 

Polisen
Telefonnummer: 114 14
Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

 

Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller ungdomen och att du tycker att familjen behöver hjälp.
Det underlättar om familjen vet vem som har kontaktat socialtjänsten, men som privatperson har du rätt att vara anonym.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kapitlet i socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi.

Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Barn- och familjeenheten tar emot handlingar vardagar klockan 8:00-16:00

 

Du kan även göra en egen ansökan om stöd och behandling.

Blankett för ansökan om stöd och behandling till barn och familjer enligt socialtjänstlagen (SoL)

Hitta direkt