Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så är läget med covid-19 inom socialtjänstens område

Publicerad 2022-01-26 10:39
Smittspridningen i samhället och på Gotland är mycket hög just nu. Smittan har också tagit sig in i flera verksamheter inom socialtjänstens område.
– Vi gör allt vi kan för att stoppa smittan från att nå sköra och äldre i våra verksamheter. Vi använder skyddsutrustning, omsorgspersonal testar sig vid sjukdomssymtom eller vid screening och vi har en hög vaccinationsgrad bland personalen. Trots det ser vi nu en ökning i antalet smittade brukare i verksamheter inom socialtjänstens område, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Mårten Åström.
 
Det är nu konstaterad smittspridning inom hemtjänst och flera särskilda boenden. En del som provtas har inga symtom och hittas i samband med screening. 
 
– Vi följer denna smittspridning väldigt noga och vidtar åtgärder för att begränsa smittan så mycket som möjligt där den har tagit sig in, säger Mårten Åström.
 
– Det vi kan konstatera är att omikron, som nu är den helt dominerande varianten, är mer smittsam men ger en mildare sjukdom för de som är vaccinerade. Det gäller även äldre personer. Men för den som är skör kan även en lindrig infektion vara besvärlig, förklarar smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Det är för närvarande inget allmänt besöksförbud på öns särskilda boenden.
 
- Att införa besöksförbud är en åtgärd som har stora konsekvenser för individen. Det såg vi i början av pandemin, säger Maria Amér.