Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regeringen höjer evenemangsstödet

Publicerad 2022-01-25 13:14
Evenemangsstödet till kultur- och nöjesbranschen förstärks. Regeringen höjer maxbeloppet i evenemangsstödet och utökar andelen man kan få stöd för från 70 till 90 procent.

Läs mer om det ökade evenamangsstödet på regeringen.se  

Regeringen skriver på regeringen.se att:

”Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022.

Med anledning av svårigheterna för arrangörer att vid planeringen av evenemangen förutse behovet av nuvarande restriktioner, förstärker nu regeringen evenemangsstödet under den nya perioden.

Stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor.”