Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om Gotlands kommande översiktsplan!

Publicerad 2022-01-25 13:00
Mellan den 25 januari och den 25 april är det dags för samråd för Gotlands kommande översiktsplan. Alla som vill kan vara med och tycka till om hur öns mark och vatten ska användas.

Planförslaget och information om hur du tycker till finns på www.gotland.se/oversiktsplan2040.

Varför behöver vi en ny översiktsplan?

Samtliga Sveriges kommuner ska ha en plan för hur man ska använda marken och vattnet och hur man ska bygga och ta hand om miljön. Den planen heter översiktsplan. Den ligger till grund för hur Gotland ska utvecklas fram till år 2040 så att alla som verkar, bor och besöker Gotland ska få en ännu bättre livsmiljö.

Nya tider kräver nya planer. Regionens senaste översiktsplan - Bygg Gotland - antogs 2010. Sedan dess har det hänt en hel del som ger nya förutsättningar som till exempel ökade klimatförändringar, försvarets återetablering på ön, lagändringar men också den fortsatt svåra grundvattenproblematiken.

- Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och tycka till om förslaget. Översiktsplanen handlar om vår gemensamma framtid och berör oss alla, säger Frida Brunner, projektledare.

Digitalt samråd för första gången

Samrådet för översiktsplanen genomförs helt digitalt vilket är första gången.

 - Vi hoppas att det här formatet ska bidra till att fler vill vara med och tycka till. Men det hänger också ihop med lagstiftning kring ökad digital tillgänglighet och att Boverket jobbar med en digital planmodell. Det ska också bli enklare och effektivare att lämna och ta hand om de synpunkter vi får in på förslaget, säger  Frida Brunner.

- Förutom att det ska vara enkelt att ta del av förslaget oavsett var en befinner sig bjuder vi även in till digitala dialogmöten om de olika geografiska områdena på ön, men även kring olika teman som energi och besöksnäringen. Det gör ju det även enklare för den som bor på fastlandet att delta och bidra med sina synpunkter, säger Jenny Sandberg, biträdande projektledare.

Hur gör jag för att tycka till då?

Mer om hur du går tillväga finns att läsa på www.gotland.se/oversiktsplan2040. För den som ändå föredrar att läsa på papper så finns det 400-sidiga förslaget att läsa på öns alla bibliotek samt i Region Gotlands receptionen på Visborgs allé 19. Det går också bra att lämna in synpunkter via brev som tidigare om det önskas.

Frågor om översiktsplanen kan ställas direkt till projektledarna, frida.brunner@gotland.se eller jenny.sandberg@gotland.se.