Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 24 januari

Under vecka 3 har totalt 4 095 vaccinationer genomförts på Gotland, vilket är nivåer motsvarande fjolårets högtrycksveckor under vecka 24–27. Av vaccinationerna var den stora majoriteten, 3 888 stycken, dos 3-vaccinationer. Därutöver genomfördes 99 vaccinationer med dos 2 och 108 med dos 1.
Totalt har 126 496 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 49 018 personer (91,7 %) tagit dos 1 och 47 915 (89,6 %) dos 2. Dos 3 har hittills getts till 25 344 (51 %) personer över 18 år folkbokförda på Gotland. Det har ännu inte gått fem månader sedan dos 2 för hela gruppen från 18 år. Bland de 31 490 personer som till och med vecka 3 har blivit aktuella för en tredje dos har 23 389 (74 %) fått sin tredje dos och ytterligare ca 2 600 personer har bokat tid (83 %). 

Ökar kapaciteten

Vecka 2 förkortades intervallet mellan dos 2 och dos 3 till fem månader och efter det har Region Gotlands vaccinsamordning arbetat för att öka kapaciteten på flera sätt. Kapaciteten har kunnat ökas genom bland annat bokningsbara tider och drop-in på kvällstid samt nya lokaler. Just nu förbereds för en ny lokal i Slite (gamla Kupans lokaler) som öppnar för bokningsbara tider den 1 februari.

Vaccination av barn 5–11 år inom särskilda grupper

Under vecka 3 inleddes vaccinationerna av barn 5–11 år i särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner. Vaccinationerna utförs av barnmottagningen och det är behandlande läkare som gör bedömningen.