Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 3)

Publicerad 2022-01-24 14:32
Under vecka 3 diagnostiserades 1385 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är tyvärr ännu en ny rekordvecka. Det kan jämföras med vecka 2 då 1001 fall konstaterades.
På lasarettet vårdas i dag 6 patienter med behov av vård för covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ingen patient med covid-19 vårdas på IVA idag. 
Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till pandemin utöver de 53 som tidigare har rapporterats. 
 
Av de fall från Gotland som undersöktes med sekvensering vecka 1 och som vi hittills har fått svar på var samtliga omikron. 
 
Från och med 20 januari gäller nya rekommendationer för vem som ska testa sig för covid-19. Det behövs en prioritering eftersom smittspridningen i samhället är så stor att det inte finns kapacitet att analysera prov från alla som har symptom som kan vara covid-19. 
Att provtagningen reserveras för vissa grupper i samhället betyder också att statistiken för antalet smittade per vecka blir svårare att tolka med ett större mörkertal för hur många som är smittade på Gotland. 
 
- Smittspridningen av covid-19 är i nuläget väldigt hög. För att dämpa smittspridningen är det viktigt med det egna ansvaret – att hålla avstånd, att arbeta hemifrån så mycket man kan och att begränsa sina sociala kontakter. Därtill behöver så många som möjligt vaccinera sig, eftersom vaccinerna ger ett mycket gott skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. Så vaccinera dig, för din egen skull och för att sjukvården ska kunna hantera även den här fasen av pandemin, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

Särskilt boende och hemtjänst

För närvarande är det konstaterad smittspridning på ett äldreboende, ett så kallat särskilt boende, och i en enhet inom hemtjänsten.