Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boka tid på Solbergabadet – årskort pausas

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner behöver du i februari boka tid för att besöka Solbergabadet. Alla årskort pausas tillfälligt.
Från och med tisdagen den 1 februari pausas halv- och helårskort tillsvidare. Korten kommer att förlängas av personalen när badet kan öppna fullt ut igen. Du som har årskort behöver inte göra något speciellt, korten pausas automatiskt. Du behöver inte lämna in ditt kort.
 
Om du vill besöka Solbergabadet bokar du tid och betalar entré för enstaka bad. Det går enbart att boka en tid åt gången och det finns tio platser per bokningsbar tid.
 

Så bokar du tid

Nya bokningsbara tider finns för februari månad.
Bokningen på telefon 0498-26 96 65 öppnar måndag den 24 januari klockan 06.00 och har samma öppettider som badet.