Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen: Låg smittspridning inom äldreomsorgen men hög sjukfrånvaro bland personal

Publicerad 2022-01-21 10:42
Socialförvaltningens verksamheter är påverkade av den höga smittspridningen och sjukfrånvaron är hög.
– Vi ser i dagsläget att vi klarar av våra insatser. Samtidigt förbereder vi oss genom riskbedömningar och krisplaner för ett försämrat läge, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
När det gäller smittspridningen inom äldreomsorgen är den fortfarande låg bland brukare. 
 
- Vi har ingen smittspridning för tillfället inom särskilda boenden och det är vi väldigt tacksamma för, säger Marica Gardell.
 
- Inom hemtjänsten har vi en enhet där det förekommer smitta både bland brukare och personal och där vi kan se att smittan har spridit sig inom gruppen.
 
Den högre frånvaron inom både äldreomsorgen och övriga verksamheter i socialförvaltningen handlar inte bara om covid-19. Det rör sig även om VAB, andra sjukdomar och att medarbetare sitter hemma i karantän.
 
I några fall har verksamheter och insatser ställts in. Det kan handla om exempelvis serviceinsatser inom hemtjänsten, som städ.
 
– Men insatser som har med individens hälsa att göra prioriterar vi alltid, säger Marica Gardell.
 
– Vi har ett bra samarbete i ledningsgruppen och med huvudskyddsombudet, medicinskt ansvarig sjuksköterska och hygiensjuksköterska i vår förvaltning och har också kontakt med de privata utförare vi har. De rapporterar sitt läge till oss och kontaktar oss i de fall de får svårt att klara sitt uppdrag, säger Marica Gardell.
 
– Vi är tacksamma för att vi ändå har en låg smittspridning bland brukare inom äldreomsorgen. Personalen som arbetar där är försiktiga och följer basala hygienrutiner. Men läget kan ju liksom i övriga samhället förändras fort, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Mårten Åström.