Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Collage med personer som utövar olika yrken samt ikoner för de globala målen.

Företagsenkät - till dig som är en av Gotlands 9900 företagare

Publicerad 2022-01-21 08:17
Idag den 21 januari anländer en företagsenkät i form av ett vykort hos dig som är företagare på Gotland. När du som företagare fyller i enkäten är du delaktig i att stärka och utveckla näringslivet på hela Gotland. Sista svarsdag är den 28 februari 2022.

Hej företagare! 10 minuter av din tid betyder mycket och bidrar till utvecklingen av Gotlands näringsliv.

Enkäten riktar sig till dig som har verksamhet på Gotland. Du kan använda dig av det vykort du får hem till dig eller svara direkt via länken här.

Enkäten är nu stängd - Tack för din medverkan!

Kontakta oss och läs mer om enkäten

Läs mer om bakgrunden till att företagsenkäten genomförs

Region Gotlands företagsservice - Läs mer och kontakta oss

Almi Gotland - Läs mer och kontakta oss

Enkäten har tagits fram och genomförs i samarbete mellan Region Gotland och Almi Gotland.  Tillväxtverket finansierar enkäten genom Region Gotlands projekt Vägar till hållbar utveckling.