Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar i sophämtningen

Publicerad 2022-01-20 08:38

På grund av det rådande väderläget kommer det idag bli störningar i sophämtningen runt om på ö.

Region Gotlands entreprenör Urbaser meddelar att de kommer försöka köra alla planerade rutter, men det är inte säkert att alla hämtställen kan nås.
Vi hoppas på kundernas förståelse för detta.