Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kolla in vad som händer i Ronehamn

Publicerad 2022-01-18 13:37
Region Gotlands teknikförvaltning har satt upp en webbkamera i Ronehamn där man i realtid kan se hamninloppet, gästhamnen samt fiskeläget.

I Ronehamns hamn finns åtta permanenta fritidsbåtplatser, men för närvarande inga lediga platser. Där finns även en sjösättningsramp som ligger i anslutning till slipen. Den är gratis att använda.

Här finns det fem gästbåtsplatser sommartid. Det finns tillgång till toalett, dusch och tvättstuga. För att kunna nyttja dessa köper man ett kort laddat med varierande summor av gästhamnsvärden. Korten är endast tillgängliga för gästhamnsbåtar.

Nya belysningsmaster

Vid nyår restes också två 18 meter höga belysningsmaster i Ronehamns hamn.
- Syftet är att främja hamnverksamheten och i synnerhet då fiskarna i hamnen. Dessutom blir slipen bra belyst, berättar hamnfogden Mathias Lindqvist.

Varje mast har fem armaturer vardera, så det lyser rejält. I samband med detta sattes alltså webbkameran upp. Via länken nedan når du webbkameran i Ronehamn samt drygt tio andra webbkameror runt om på Gotland: