Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om Försvarsmaktens verksamhet på Gotland

Publicerad 2022-01-18 08:53
Under veckan har Försvarsmakten ökat sin närvaro på Gotland på grund av det säkerhetspolitiska läget. Regionens verksamheter påverkas dock inte i större omfattning av detta.

Företrädare för Region Gotland och Gotlands regemente samverkar regelbundet och regionen får löpande information. Det finns i nuläget inget som tyder på att regionens verksamheter kommer att påverkas märkbart av Försvarsmaktens närvaro och sannolikheten att något allvarligt angrepp skulle ske, bedöms som i princip obefintligt. 

- Vi har en god relation och en upparbetad rutin kring hur vi samverkar i dessa frågor och Försvarsmakten är tydliga med att vi kan vara lugna, säger regiondirektör Peter Lindvall.