Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar i kollektivtrafiken med anledning av smittspridningsläget

Publicerad 2022-01-17 14:48
Just nu har vi en omfattande smittspridning av covid-19 på Gotland och det innebär en stor belastning på hela vårt samhälle. Regionen flaggar nu för att problem med att besätta kollektivtrafiken med chaufförer kan bli aktuellt och att trafiken därför kan komma att drabbas av störningar.

- Region Gotland kommer tillsammans med operatören Bergkvarabuss AB att göra vårt yttersta för att hålla trafiken igång enligt tidtabell, men den kan alltså stundtals komma att drabbas av inställda turer, säger Jyrki Vainio, enhetschef kollektivtrafiken.

Information om vilka turer som ställs in kommer att ges via radio P4 Gotlands trafikinformation samt att teknikförvaltningens kundtjänst kan förmedla aktuell information om läget.

- Rent praktiskt går det till så att operatören upptäcker en störning eller inser att en tur behöver ställas in och kontaktar då radio P4 Gotland samt teknikförvaltningens kundtjänst, säger Jyrki Vainio.