Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 17 januari

Under vecka 2 genomfördes 3 145 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 97 st dos 1, 200 dos 2 och 2 848 dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har 122 410 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 934 personer vaccinerats med en första dos och 47 812 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,5 respektive 89,4 procent.

Kortat intervall mellan dos 2 och dos 3

Under vecka 2 beslutade Folkhälsomyndigheten att korta intervallet mellan den andra och tredje dosen covidvaccin, från sex månader till fem månader för alla över 18 år. Syftet med det ändrade intervallet är att fler ska kunna vaccineras med sin påfyllnadsdos tidigare. I och med detta öppnade bokningen vecka 2 för 10 180 personer istället för de tidigare planerade 1 560. För att möta det ökade behovet har nya bokningsbara tider öppnats upp, inklusive fler vaccinationstider på kvällstid. 

Täckningsgrad dos 3 

Av personer folkbokförda på Gotland över 18 år har nu 21 572 personer (43,4%) fått en tredje dos, men då det ska gå minst fem månader mellan dos 2 och 3 är det fortfarande inte alla som är aktuella för en tredje dos. Bland de 29 032 personer som, i och med det förkortade intervallet, är aktuella för påfyllnadsdos har uppskattningsvis 83 procent antingen fått eller bokat en tid för dos 3. Även här upprepas samma mönster bland befolkningen som i täckningsgraden över lag, högre ålder har högre täckningsgrad. Inklusive bokade är täckningsgraden bland 65+ hela 92 procent för dos 3, bland 50-64 åringar 75 procent och bland 18-49 år är täckningsgraden 65 procent.