Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu har gymnasievalet startat

Publicerad 2022-01-17 09:01
Nu har det blivit dags att välja till gymnasiet. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Följande utbildningar kan du välja mellan på Gotland till läsåret 2022/23.

Wisbygymnasiet (kommunal)

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet.

Yrkesförberedande program:

Barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, sjöfartsutbildningen, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Gutegymnasiet (fristående)

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet.

Yrkesförberedande program:

Barn- och fritidsprogrammet, hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Om du är obehörig

Elever som är obehöriga till gymnasieskolan erbjuds ett introduktionsprogram. Sökbart alternativ för obehöriga är programinriktat val.

Har du frågor om program, inriktningar och behörighet: kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Frågor om antagning ställer du till gymnasieantagningen:

Telefon: 0498–26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Din ansökan

Du som är folkbokförd på Gotland ansöker via webben på: https://edext. gotland.se/gymnasieintagning

eller via blankett som du hittar på vår webbsida om gymnasievalet: www.gotland.se/gymnasievalet

Detta gäller även val till fristående gymnasieskola och val till utbildningar på annan ort.

Till sida om gymnasievalet