Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationer på Wisbygymnasiet

Nu får Wisbygymnasiets elever återigen möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på skolan. Den 19 och 24 januari kan elever vaccinera sig på drop-in med dos 1 och dos 2.
Under hösten 2021 kunde elever på Wisbygymnasiet vaccinera sig mot covid-19 i skolan. Nu återupprepas vaccinationsinsatsen i gymnasieskolan och elever erbjuds vaccination med dos 1 och dos 2. 
 
– När vi senast vaccinerade i skolan fick vi god respons och många besökte oss. Det känns bra att vi kan erbjuda eleverna detta igen, så att den som inte haft möjlighet att vaccinera sig tidigare kan göra det i sin närmiljö, säger Agneta Ording, skolsköterska på Wisbygymnasiet.
 
Elever som vill vaccinera sig behöver inte boka tid, utan vaccinationerna görs på drop-in hos skolsköterskorna. I nuläget är det bara möjligt att vaccinera sig med dos 1 och dos 2 på skolan.