Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktsstöd Ungdomsverksamhet

En distriktsorganisation med säte på Gotland och som huvudsakligen bedriver ungdomsverksamhet kan ansöka om distriktsstöd för exempelvis administration, samordning och utbildning.

Organisationen behöver vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister och ska ha minst två underställda lokalföreningar som också får stöd från regionen.

Stödet baseras på antalet medlemmar i åldern 7–20 år i lokalföreningarna, dock räknas för varje förening högst så många medlemmar som motsvarar antalet godkända sammankomster i föreningen. Kompletta årsmöteshandlingar måste även skickas in för att stöd ska kunna utbetalas.

Ansökan lämnas in senast 15 februari varje år. Ansökan görs här.

Läs mer om distriktsstöd och övriga stöd i våra bidragsbestämmelser.

Hitta direkt