Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 kortas

Folkhälsomyndigheten har beslutat att korta intervallet mellan den andra och tredje dosen covidvaccin till 5 månader för alla över 18 år. Nu öppnar bokningen för alla som fick dos 2 senast den 1 september.
Tidigare var det rekommenderade intervallet sex månader för personer under 65 år, men det ändras nu till fem månader. Syftet med det ändrade intervallet är att fler ska kunna vaccineras med sin påfyllnadsdos tidigare.
 
I dag, torsdag 13 januari, öppnar bokningen av dos 3 för dig som är 18 år eller äldre och som fick dos 2 senast den 1 september. Under eftermiddagen blir det möjligt att boka tid i appen Alltid öppet och redan nu går det bra att ringa telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 6.30–15.30). För dig som har möjlighet att boka din tid i Alltid öppet är det att rekommendera, då trycket i telefonen förmodligen kommer att vara högt i samband med öppnandet.  
 
Du kan också välja att ta din tredje dos på drop-in. Om du har en bokad tid sedan tidigare är det dock viktigt att du bokar av den efter att du vaccinerat dig på drop-in.