Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 3 januari

Under vecka 52 genomfördes 526 vaccinationer. Samtliga vaccinationer genomfördes under två dagar när Ica Maxi arena var öppen för drop-in. Av vaccinationerna var 404 stycken dos 3, 62 dos 2 och 60 dos 1. Under mellandagarna var 20 % av de genomförda vaccinationerna utomlänsvaccinationer.
Totalt har 116 831 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 751 personer vaccinerats med en första dos och 47 419 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,2 respektive 88,7 procent. Av personer folkbokförda på Gotland över 18 år har hittills 17 689 personer (35,6%) fått en tredje dos. I och med att det ska gå sex månader mellan dos 2 och 3 är det däremot är inte alla över 18 som i dagsläget är aktuella för en tredje dos.  Till och med v.52 har 20 619 personer blivit aktuella för en tredje dos, bland dessa är täckningsgraden alltså 86,7%.  

Drop-in på arenan

Den 28 och 29 december höll Ica Maxi Arena öppet för drop-in vaccinationer. Dessa dagar var arenan enbart öppen för drop-in och hade inga bokade tider. Det gjorde att kapaciteten var hög. Totalt genomfördes 526 vaccinationer under de två drop-in-dagarna. En vanlig dag, då majoriteten av tiderna är bokningsbara, brukar cirka 400 personer vaccinera sig på arenan.