Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missade du informationsmötet den 20 december om distansstudier via Hermods?

Via länken nedan kan du se en inspelning av informationen som gavs vid mötet.