Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Taket för högkostnadsskyddet för läkemedel höjs vid årsskiftet

Publicerad 2021-12-28 14:00
Från och med den 1 januari 2022 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor.

Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan vid det första uttaget efter årsskiftet.

Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet som för 2022 höjs till 48 300 kronor.