Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 51)

Publicerad 2021-12-27 14:36
Under vecka 51 (20-26 december) konstaterades 49 nya fall av covid-19 på Gotland. Detta innebär en ökning jämfört med föregående vecka då antalet fall var 28, men ligger ungefär på samma nivå som vecka 49.
På sjukhuset vårdas en patient på intensivvårdsavdelning, IVA, men är inte längre i smittsam fas. Inga ytterligare dödsfall har noterats och det totala antalet sedan pandemins början ligger kvar på 53. 
 
- Totalt hittills under pandemin har 4858 fall noterats på Gotland. Ökningen som vi nu ser är inte helt oväntad med tanke på situationen de flesta övriga regionerna i Sverige, konstaterar tillförordnad smittskyddsläkare Sven Montelius.

Aktuell veckorapport

Relaterade länkar