Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 27 december

Under vecka 51 genomfördes 1 481 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 57 st dos 1, 91 dos 2 och 1 333 dos 3.
Totalt sett har 116 749 vaccinationer mot covid-19 utförts. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har drygt 48 700 gotlänningar vaccinerats med en första dos och cirka 47 400 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,1 och 88,6 procent. 

God täckningsgrad för dos 3

Totalt har drygt 17 700 påfyllnadsdoser givits. Bland personer folkbokförda på Gotland som är 18 år eller äldre har 35,9 procent fått en tredje dos och i gruppen 65 år eller äldre är täckningsgraden uppe i 84,5 procent.
 
Utökade öppettider inför jul
Vaccinationsviljan på Gotland är fortsatt hög, så för att möta efterfrågan inför jul hade Gutavallen extraöppet för bokade tider tisdagen den 21 december. Samt att vaccinationsmottagningen på Ica Maxi arena öppnade upp för både bokade tider och drop-in under onsdagen den 22 december.