Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrationer 1177

Så här söker du vård på Gotland i sommar

Publicerad 2022-06-09 08:01
Vi är många på Gotland så här års och alla ska känna sig trygga i att få vård om det behövs. Läget är ansträngt inom sjukvården. Du som inte är akut sjuk uppmanas att i första hand söka råd på 1177 webb, eller ringa 1177, som har öppet dygnet runt med råd om vård samt information om var du ska vända dig för att få vård.

Vid icke akuta ärenden 

  • Sök i första hand råd på 1177.se. Där finns egenvårdsråd om hur du till exempel själv tar hand om feber, influensa med mera och information om när behov av medicinsk bedömning finns. På 1177 finner du också kontaktuppgifter till sjukvården.
  • I andra hand kontakta din ordinarie vårdcentral. Om du bara är på besök på Gotland kontaktar du din vårdcentral på din hemort.
  • Du kan också ringa 1177 på telefon, öppet dygnet runt.

Vid fara för liv

Vid fara för liv eller risk för livshotande tillstånd ring 112. Är du osäker på om det är fara för liv eller inte, ring 112.