Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solbergabadet tillfälligt stängt – återinför tidsbokning för bad

Publicerad 2021-12-22 15:31
Solbergabadet kommer att hålla stängt 23-26 december. När badet öppnar igen den 27 december behöver du ha bokat tid för att få bada. Åtgärden är en följd av att maxantal införs i bland annat simhallar i syfte att hålla smittspridningen nere.
Smittspridningen i landet befaras öka och bli mer omfattande i mitten av januari. För att begränsa spridningen har regeringen och Folkhälsomyndigheten därför fattat beslut om nya tillfälliga åtgärder på nationell nivå. 
 
Åtgärderna handlar bland annat om hur många som får vistas i simhallar, något som påverkar Solbergabadet. Solbergabadet håller stängt 23-26 december. Från och med den 27 december börjar badet åter med tidsbokningar för bad. Det går enbart att boka en tid åt gången och det finns åtta platser per bokad tid.

Tidsbokningen Solbergabadet

Under torsdag 23 december har tidsbokningen öppet kl. 06.00-19.30. I övrigt har bokningen samma öppettider som badet. För bokning kontaktas Solbergabadet på 0498-26 96 65.