Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gesällen invigdes - kika in på ett av våra korttidsboende för barn

Publicerad 2021-12-22 08:39
Nu är korttidsboendet Gesällen invigt. Med uppfräschning av lokaler och bland annat smart-tv i alla rum välkomnas nu de totalt 20 barn som är inskrivna.
Ibland behöver barn med en funktionsnedsättning träffa andra barn i en anpassad och trygg miljö. Familjer kan också behöva avlastning. Därför finns flera korttidsboende för barn på Gotland.
 
Ett av dessa boenden heter Gesällen och ligger i norra Visby. Boendet har 20 barn inskrivna men tar emot högst sju barn åt gången. 
- Oftast bor runt fem barn här i taget men ibland färre. Det beror på barnen och deras behov, berättar stödassistenten Maria Alstäde.
 
Gesällen har fått en hel del modern teknik som barnen kan behöva. Alla har till exempel en smart-tv på rummet.
 
Boendet har funnits i nuvarande lokaler i snart två år men på grund av pandemin blev invigningen inte av förrän nu i december.
 
Nedan finns bilder från invigningen och hur boendet ser ut både inne och ute.
 
 
Marica Gardell, socialdirektör, Rolf Öström, socialnämndens ordförande och Maria Alstäde, stödassistent klippte bandet vid invigningen.
 
Det här är ett av sovrummen på Gesällen.
 
Utemiljön har under hösten fått en ny lekställning.
 
Ett av allrummen.