Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

5,8 miljoner kronor till fritidsföreningar

Publicerad 2021-12-21 13:07
Som en del i Region Gotlands återstartspaket för att mildra effekterna av coronapandemin beslutade regionfullmäktige den 13 december om totalt 5,8 miljoner kronor extra stöd till fritidsföreningar.

Beslutet betyder ett fördubblat aktivitetsstöd till föreningar med verksamhet för barn och unga, pensionärer och personer med funktionsvariationer med totalt 2,8 miljoner kronor. Därtill har dessa föreningar tidigare under 2021 fått minst samma aktivitetsersättning som normalåret 2019, såvida de inte haft fler aktiviteter under pandemin. På så vis har det gotländska föreningslivet fått en historisk höjning av aktivitetsstöd i år.

Beslutet innebär även att föreningsdrivna idrottsanläggningar får dela på en miljon kronor. Ett liknande stöd betalades ut redan under våren vilket gör att idrottsföreningar fått 1,7 miljoner kronor extra för anläggningar under 2021.

Slutligen satsas en miljon kronor för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för återrekrytering av medlemmar via RF-SISU Gotland. Det är en liknande lösning som RF-SISU Gotland med stöd från Region Gotland haft hand om under året där olika projekt kunde sökas av idrottsföreningar.

RF-SISU Gotland får också ett stöd på en miljon kronor som är öronmärkta till Fritidsbanken som är ett sätt att möjliggöra för barn och unga att ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Pengarna betalas ut innan jul.