Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 20 december

Under vecka 50 genomfördes 3 339 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 177 st dos 1, 168 dos 2 och 2 994 dos 3-vaccinationer.
Totalt sett har 115 268 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 668 personer vaccinerats med en första dos och 47 333 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 91,0 respektive 88,5 procent. Av personer folkbokförda på Gotland över 18 år har hittills 32,4 % fått en tredje dos.

Många bokar dos 3 i appen Alltid öppet

I slutet av vecka 50 öppnade bokningen för alla som tagit dos 2 senast den 19 juli. Totalt innefattar gruppen som är berättigade att boka en tredje dos 23 337 personer, varav 4 800 ännu inte bokat en tid eller fått sin vaccination. 
 
Bland de 4 047 personer under 65 år som under torsdagen fick ett riktat erbjudande har redan 1 933 (47 %) bokat in sig eller vaccinerat sig med en tredje dos. Majoriteten av bokningarna som inkommit sedan i torsdags, 73 procent, har gjorts via appen Alltid öppet. 
 
Vecka 50 öppnade bokningen för en större grupp på grund av att telefonbokningen kommer att vara stängd under perioden 23 december–2 januari. Under den tiden öppnar bokningen inte för nya grupper.

Vaccinationer på Gutavallen

Under veckan gjordes de första vaccinationerna på den nya tillfälliga vaccinationsmottagningen på Gutavallen. Mottagningen är belägen i cafeterian en trappa upp. För de personer som inte kan gå uppför trapporna finns ytterligare en plats för vaccination på bottenvåningen.