Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-12-15 15:50
I dag, den 15 december, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat översiktsplan för Gotland 2040, kriterier för deltagande i Almedalsveckan, samt avsättning för deponier.

Via länken här nedanför kan du ta del av ett pressmeddelande som nämner några av mötets 40 ärenden.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/112992