Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland kraftsamlar inför sommarsäsongen: vi söker över 600 vikarier

Publicerad 2021-12-15 11:30
Nu inleds sommarrekryteringen inom Region Gotlands verksamheter. I år görs en regiongemensam kampanj där vi tillsammans kraftsamlar för att fylla behoven inom organisationen.

– Vi har många samhällsviktiga verksamheter där våra medarbetare behöver sin välbehövliga vila under sommaren, detta i kombination med en ökad turism gör att vi behöver bli fler under sommarmånaderna. Sommarrekryteringen inom Region Gotlands verksamheter är oerhört viktigt och inför sommaren 2022 är konkurrensen stor, säger Lotta Israelsson HR-direktör.

Inför säsongen 2022 erbjuder Region Gotland olika typer av sommarvikariat, där de flesta är inom äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta, hälso- och sjukvård. Men det finns även vikariat inom service, administration, tekniska yrken och förvaltning.

– Vi söker både de som är nya på arbetsmarknaden och vill testa på samt de som är seniora eller erfarna i sina yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska lyckas kompetensförsörja våra verksamheter i sommar, säger Lotta Israelsson.

Våra sommarvikarier är viktiga för oss

Inför ett sommarvikariat får man alltid en introduktion för att känna sig trygg inför arbetet men även för att få rätt förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra sommarvikarier erbjuds en trygg anställning i och med kollektivavtal.

Inom flera av våra yrken finns det även möjlighet att få bidrag eller hjälp med boende och resa om man inte bor på Gotland.

Klicka här för att läsa mer