Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 13 december

Under vecka 49 genomfördes 3 041 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 164 st dos 1, 190 dos 2 och 2 687 dos 3-vaccinationer.

Totalt sett har 111 929 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 498 personer vaccinerats med en första dos och 47 155 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 90,7 respektive 88,2 procent. 

God täckningsgrad för dos 3

I åldersgruppen personer från 65 år har 12 355 personer (74,6 %) folkbokförda på Gotland fått en tredje dos och ytterligare ca 2 000 (12,1 %) bokningar har inkommit. I subgruppen 65–79 år har hittills 8 049 personer (66,5 %) fått en tredje dos och ytterligare ca 1 800 är inbokade. Inklusive inbokade är täckningsgraden bland 65–79-åringar uppe i ca 81,4 %. 

Bokningen av dos 3 öppen för fler

Tisdagen den 7 december öppnade bokningen av dos 3 för alla personer från 18 år folkbokförda på Gotland, där det gått minst sex månader sedan vaccination med dos 2. Bland personer i åldersgruppen 18–64 är det till och med v. 50 uppskattningsvis 3 270 personer som kan boka tid, utifrån aspekten att det ska ha gått sex månader sedan dos 2. Totalt har sammanlagt 1 695 personer i gruppen 18–64 år fått en tredje dos och ytterligare drygt 1 000 personer är inbokade för dos 3 under vecka 50.