Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 49)

Publicerad 2021-12-13 14:26
Under vecka 49 konstaterades 47 nya fall av covid-19. Enligt smittskyddsläkare Maria Amér ligger smittspridningen på Gotland fortsatt på en platåfas.
Sedan fyra veckor tillbaka ligger smittspridningen på Gotland på en platåfas med cirka 50 – 60 nya fall per vecka. Vecka 49 slutade på 47 nya fall.
 
I dag vårdas två patienter på grund av covid-19 på Visby lasarett, varav en på vårdavdelning och en på intensivvårdsavdelning, IVA.
 
Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till pandemin utöver de 53 som tidigare har rapporterats. 
 
Den 26 november meddelade världshälsoorganisationen WHO att en ny virusvariant av betydelse har börjat sprida sig, kallad omikron. Den dominerande varianten är fortsatt den som kallas delta. Ännu har inget fall av omikron identifierats från Gotland.  
 
För att hantera den aktuella situationen med ökad smittspridning i omvärlden rekommenderas alla att ta prov vid symptom som kan vara covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. 
 
I förra veckan infördes det första steget av tre med nya rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.
 
- I stort känner vi alla igen det som gällt tidigare, men vi behöver påminna oss om att det ånyo är viktiga råd att följa, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
  • För allmänheten gäller att hålla avstånd i offentliga miljöer.
  • Arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete och se till att det går att hålla avstånd på arbetsplatserna och undvika större samlingar alternativt träffas digitalt.
  • Vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafiken, och annars använda munskydd.
  • Till serveringsställen finns allmänna råd att trängsel ska undvikas. 
  • Vuxna ovaccinerade behöver hålla avstånd, undvika platser med trängsel både offentliga och privata, och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre. 
 
- I dag firar vi lucia, snart väntar julavslutningar, jul och nyår. Det är viktigt att planera firandet så det minskar risken för smittspridning. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska kan vi samlas, nära och kära. Och om du eller någon i ditt sällskap får symptom som kan vara covid-19 så måste man vara beredd på att ställa in eller lämna återbud, säger Maria Amér.