Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rikard von Zweigbergk blir beredskapschef

Publicerad 2021-12-13 12:30
Det är nu klart att Rikard von Zweigbergk tar vid som beredskapschef på Region Gotland vid den nya enheten för beredskap och säkerhetsskydd.

Sedan 2018 har Rikard arbetat som beredskapsstrateg med kris- och beredskapsfrågor på Region Gotland och är för närvarande tillförordnad beredskapschef. Han tillsätts som beredskapschef i den nya organisationen som gäller från årsskiftet. Då bildas enheten beredskap och säkerhetsskydd som samlar all strategisk kompetens kring kris- och katastrofberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd.

Verksamheten bekostas med statliga medel utifrån överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Enheten utgör ett stöd till regionens olika verksamheter för att öka förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar.

- Området kris- och katastrofberedskap samt civilt försvar har vuxit stort de senaste åren. Det känns tryggt med en kunnig och driven medarbetare som Rikard som kan leda arbetet framöver. Han känner organisationen väl, är stabil och utmärker sig genom ett kreativt och samarbetsinriktat arbetssätt, säger Stefaan De Maecker, enhetschef på regionstyrelseförvaltningen.

- Jag är ödmjuk inför uppgiften och tacksam för det förtroende jag nu fått. Det händer mycket och vi behöver växla upp under 2022. Genom att dessa frågor placeras i en egen enhet får vi möjlighet att växa på ett naturligt sätt och vi kommer tämligen omgående behöva rekrytera ytterligare två personer till enheten, säger Rikard von Zweigbergk.

Bildbeskrivning: Foto på tillträdande beredskapschef Rikard von Zweibergk.