Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskolan får ny rektor

Publicerad 2021-12-13 12:51
Den 14 mars 2022 tillträder Anna Léven i tjänsten som tillförordnad rektor för grundsärskolan.

Anna Levén, tillträdande särskolerektor. Foto: privat

Anna kommer närmast från en tjänst som skolledare på Aspuddens skola i Stockholm. Anna kommer att inneha tjänsten fram till den 31/12 2022.

Från årsskiftet fram till att Anna finns på plats så kommer kommer Camilla Jacobsson att inneha uppdraget som tillförordnad rektor.

Till särskolans hemsida