Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterat: Problem med IT-störningar avhjälpta

Publicerad 2021-12-13 11:50
Region Gotland hade under morgonen och förmiddagen vissa problem med IT-störningar.
Alla Region Gotlands system fungerar nu som de ska igen.
 
Tidigare under morgon och förmiddagen hade Region Gotland vissa störningar i IT-system.
 
Störningarna gjorde så att det tidvis var svårt att nå webbsidan Gotland.se och medarbetare inom regionen hade svårt att nå vissa system.