Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sveriges största och viktigaste vattenkonferens till Gotland

Publicerad 2021-12-13 09:01
Gotland har till 2022 rott hem Sveriges kanske viktigaste vattenkonferens – branschföreningen Svenskt Vattens Nationella dricksvattenkonferens.
- Det är en verklig fjäder i hatten för oss att Svenskt Vatten förlägger konferensen här, säger en strålande glad Susanne Bjergegaard Pettersson, vatten- och avloppschef i Region Gotland.

Den årliga konferensen planeras till Wisby Strand i oktober nästa år och de cirka 300 deltagarna kommer att bjudas på ett varierande program. Konferensen heter Drik22 Gotland. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och en anledning till att man valde Gotland är för att säkringen av vattentillgången är en av Gotlands största utmaning – både på kort och på lång sikt. Ingen annan plats i Sverige är så berörd av vattenbristen.

Vattnet en hållbarhetsfråga

Dessutom har Region Gotlands och gotlänningarnas goda besparingsresultat spelat in. Det har inte bara skett en attitydförändring när det gäller dricksvattnet, utan även en beteendeförändring över tid. 5-10 procent mindre vatten går numera åt sett ur ett helårsperspektiv jämför med för några år sedan.

Under konferensen kommer deltagarna bland annat förstås besöka norra Europas största bräckvattenverk som ju finns på södra ön. Svenskt Vatten har ett digert kompetensutvecklingsprogram som behandlar de utmaningar som branschen står inför när det gäller att säkerställa att Sverige har en säker och uthållig dricksvattenförsörjning i hela landet. Det märks att Gotland som mötesplats blir alltmer populär.