Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leveranser rollatorer - ny modell vecka 50

För att säkerställa leveranser av rollatorer kommer rollator Topro Troja Original från Topro Mobility Sverige finnas förskrivningsbar från vecka 50. Denna rollator kommer inte att levereras ut till buffert utan endast finnas tillgänglig från hjälpmedelscentralens lager. Detta för att säkerställa tillgängligheten för alla medborgare över hela Gotland.

 

Digital genomgång/introduktion av denna rollator planeras 21 december, se separat inbjudan