Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokningen av dos 3 är öppen för dig som fick dos 2 senast den 27 juni

Nu är bokningen av tredje dosen covidvaccin öppen för dig som fick din andra dos senast den 27 juni, det vill säga för närmare sex månader sedan. Du kan boka i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00.
Bokningen öppnar varje fredag för fler. Om du har appen Alltid öppet nerladdad får du automatiskt ett erbjudande där när bokningen är öppen för dig. Det är viktigt att det vid vaccinationstillfället har gått minst sex månader sedan du fick dos 2, så var noga med att boka en tid tillräckligt långt fram. 
 
Om du inte fick din andra dos på Gotland behöver du ringa för att boka din tid.
 

Tidvis många som ringer

Vaccinationsviljan på Gotland är hög och det är tidvis högt tryck i telefonbokningen, särskilt i samband med att bokningen öppnar för fler. Om telefontiderna är slut när du ringer kan du antingen boka din tid i Alltid öppet i stället eller ringa igen nästa dag. Varje dag fylls det på med nya tider.
 
Telefonbokningen når du på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 6.30–15.30).