Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu är bokningen av säsongsinfluensavaccination öppen för alla

Från och med nu kan alla som önskar boka tid för vaccination mot säsongsinfluensan. Det går bra att boka via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00.
I år har vaccinationen mot säsongsinfluensa öppnat i omgångar för att kunna samordnas med vaccinationen med dos 3 mot covid-19, för de personer som har rekommenderats båda vaccinationerna.
 
Nu öppnar bokningen av säsongsinfluensavaccination för övriga invånare. Du som önskar vaccinera dig mot säsongsinfluensa kan boka tid antingen via appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 6.30–15.30). Om du har möjlighet att boka din tid i Alltid öppet är det att rekommendera, då många ringer telefonbokningen just nu.