Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken från 8 december

Publicerad 2021-12-08 13:25
För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd som påverkar dig som ska resa kollektivt.
Från och med den 8 december rekommenderas följande:
  • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa på andra tider än i rusningstrafik, eller genom att använda andra färdsätt som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använd munskydd om det är mycket folk när du reser. Munskydd rekommenderas alla vuxna om trängsel i kollektivtrafiken inte kan undvikas. 
Gotlands kollektivtrafik följer noga myndigheternas rekommendationer. Vi fortsätter att köra full trafik som vi gjort under hela pandemin. Alla ska känna sig så trygga som möjligt i Gotlands kollektivtrafik. Vi uppmanar våra resenärer att resa med omtanke och följa råd och rekommendationer.

Tänk på det här inför din resa

  • Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.
  • Håll avstånd och visa omtanke när du reser, framförallt vid på-och avstigning och när du väljer sittplats.
  • Kom ihåg att ta med eget munskydd. 

Läs mer: