Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på munskydd framför en gul buss

Nya rekommendationer från 8 december med anledning av pandemin

Publicerad 2021-12-08 09:37
Folkhälsomyndigheten kompletterar tidigare åtgärder med nya
rekommendationer. Detta för att begränsa spridningen av
covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och
sjukvården blir för hårt belastad.

Alla rekommenderas nu att hålla avstånd i offentliga miljöer, samt att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Håll avstånd i offentliga miljöer

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa på andra tider än rusningstrafik, eller genom att använda andra färdsätt som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel

Munskydd i kollektivtrafiken rekommenderas alla vuxna om trängsel inte kan undvikas. Kom ihåg att ta med eget munskydd. 

Rekommendationer för arbetsgivare och serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya rekommendationer för arbetsgivare och serveringsställen. Arbetsgivare rekommenderas att: 

 • Informera om vikten att stanna hemma vid symtom 
 • Underlätta för anställda att vaccinera sig
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter

Serveringsställen ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Det kan till exempel innebära att:

 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme 
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Tidigare åtgärder gäller fortfarande

Du ska fortsätta att:

 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom på covid-19
 • Vaccinera dig om du kan
 • Testa dig vid inresa till Sverige

Länkar till mer information om råd och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens beslut om rekommendationer den 8 december

Region Gotlands samlade lista av råd och rekommendationer med anledning av pandemin