Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandlingen gällande allmän och särskild kollektivtrafik överklagad

Publicerad 2021-12-07 08:30
Upphandlingen gällande den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på Gotland  åren 2023-2033 har överklagats till förvaltningsrätten.

Det var Buss i Väst AB (Bivab) som, enligt beslut i regionstyrelsen den 24 november, lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

- Det är alltid möjligt att ansöka om överprövning enligt lagstiftningen. Alla anbudsgivare har rätt att ansöka om överprövning och det är ganska vanligt att man nyttjar den rätten. Det här är en upphandling som omfattar både mycket pengar och lång avtalstid. Dessutom har vi flera anbudsgivare och anbuden ligger förhållandevis nära varandra i pris. Med det är det inte förvånande att upphandlingen överprövas, säger Nanna Sörling, upphandlingschef på regionstyrelseförvaltningen och tillägger:
- Att en ansökan om överprövning görs, innebär inte med automatik att det har begåtts något fel i upphandlingen.

Det är nu upp till förvaltningsrätten att pröva ärendet. Region Gotland analyserar vad överprövande part anför och kommer att lämna yttranden enligt ordinarie rutin vid överprövningar.