Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19, 6 december

Under vecka 48 genomfördes 2 736 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Av vaccinationerna var 113 stycken dos 1, 169 dos 2 och 2 454 dos 3.
Totalt har 109 043 vaccinationer utförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 336 personer vaccinerats med en första dos och 46 914 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 90,4 respektive 87,8 procent.  Av de 113 dos 1-vaccinationerna som gjordes under veckan var 24 vaccinationer av barn eller ungdomar (12–17 år) och resterande 89 doser personer över 18 år som påbörjat sin vaccinering.

Snart öppnar bokningen av dos 3 för fler

Bland personer från 65 år har 9 755 personer (58,9 %) folkbokförda på Gotland fått en tredje dos och ytterligare ca 3 450 (20,8 %) bokningar har inkommit. I subgruppen 65–79 år har hittills 6 436 (53,2 %) fått en tredje dos och ytterligare ca 3 050 är inbokade. Inklusive inbokade är täckningsgraden bland 65–79-åringar uppe i 78,4 %. Under måndagen förväntas målet på 80 procent vara uppnått och på tisdag kan därför bokningen öppna för samtliga över 18 år där det gått närmare 6 månader sedan dos 2. 

Personalvaccinationer inom hälso- och sjukvården

Under v. 48 erbjöds personal inom hälso- och sjukvården säsongsinfluensavaccinationer. Den personal som arbetar patientnära erbjöds även en tredje dos mot covid-19 vid vaccinationstillfället (förutsatt att sex månader har passerat sedan dos 2). Hittills har ca 360 vaccinationer genomförts och det är planerat för ytterligare vaccinationer under v. 49.