Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar i sophämtningen

Publicerad 2021-12-02 07:28
På grund av det ymniga snöfallet kommer det att bli störningar i sophämtningen på Gotland idag.

Sopbilarna kan komma senare till en del hämtställen, och hämtningen av sopor kan vid en del ställen på igensnöade småvägar helt utebli.

Vi beklagar detta och hoppas på förståelse.