Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SMHI varnar för kraftigt snöande och blåst

Publicerad 2021-11-30 16:56
SMHI har gått ut med en gul varning för Gotland eftersom det väntas ymnigt snöfall i kombination med blåst med start onsdag den 1 december från klockan 13 och ett dygn framåt. Detta kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.

Lågtryckets exakta utveckling är enligt SMHI svårbedömd. Följ väderutvecklingen på SMHI:s hemsida www.smhi.se

Artikeln har uppdaterats.