Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
hörlurar på vägg

Verksamheten Fenix Ungkulturhus flyttar

Publicerad 2021-11-30 14:25
Under första delen av februari månad 2022 flyttar Fenix Ungkulturhus till nya lokaler. Detta då de nuvarande lokalerna ska renoveras. Vart är dock ännu inte klart.

- Det har funnits problem med bland annat mögel och en bristfällig ventilation, något som varit ett arbetsmiljömässigt problem. Huset ska nu åtgärdas, säger Lena Nordström som är ungdomsavdelningens chef. 

Fenix ungkulturhus är en mötesplats för unga mellan 16-25 år som är belägen på Norra Hansegatan på Korpenområdet i Visby. Verksamheten omfattar en rad olika aktiviteter med bland annat café, musikstudio, replokaler, keramikverkstad, Makerspace, dans- och träningslokal samt en scen för framträdanden. Här bedrivs även online-verksamhet via plattformen Discord. 

Någon återflytt för verksamheten som ingår i Fenix Ungkulturhus kommer det dock inte att bli när allt väl är klart hösten 2022. Det står klart redan nu.

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som Fenix ingår i, har redan idag brist på lokaler. Fler verksamheter kommer att ingå i en flyttrokad under 2022. Det innebär att förvaltningen har ett pussel att lägga med målet att vi ska utnyttja våra lokaler så effektivt som möjligt, säger Lena Nordström.

En arbetsgrupp bildas nu, där Fenix personal, ungdomsavdelningens chef och en verksamhetsutvecklare ingår, som ska jobba med flyttfrågorna, frågan om Fenix lokalisering och ska även utvärdera den verksamhet som drivs idag med fokus på vidareutveckling.

- Vi ser en möjlighet att skruva på verksamhetens innehåll och kanske samarbeta med fler aktörer än idag. Självklart känns det tråkigt för ungdomarna och personalen att behöva lämna invanda lokaler, men jag är övertygad om att detta kommer att bli bra när alla pusselbitar väl faller på plats. Jag beklagar att framförhållningen kring flytten är i kortaste laget, men det är inget vi själva kunnat styra fullt ut, säger Lena Nordström.

Fenix Ungkulturhus besöks av cirka 36 ungdomar per kväll. Före coronapandemin var det cirka 50 ungdomar per kväll. Just nu håller verksamheten öppet måndag, tisdag och onsdag.

Till Fenix egen sida https://gotland.se/fenix