Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av stadsbebyggelse och två personer som håller varsin pusselbit

Nu är vi klara! - DiSa-projektet avslutas idag

Under fyra år har projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, arbetat med att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess på Gotland som förbättrar för våra boende, besökare och företagare. Idag avslutar vi projektet med strålande resultat.

Projektet är ett unikt projekt som uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Projektets framgångar hade inte varit möjliga att uppnå utan  engagemanget från medarbetare, medfinansiärer, samarbetsparters och alla andra som medverkat i projektet, i stort och smått.

Vi vill skicka ett varmt tack till er!

På DiSa-projektets sidor här på webbplatsen finns all information om vad vi gjort och vilka resultat projektet uppnått.

DiSa - Digital Samhällsbyggnad

Nu tackar vi för oss!

Projektledarna Märta Syrén och Nathalie Mantel

Två personer som ler och håller i en plakett

Logotp DiSa - Digital samhällsbyggnad   Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden