Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 47)

Publicerad 2021-11-29 14:20
Under vecka 47 konstaterades 59 nya fall av covid-19. Det kan jämföras med 64 nya fall under vecka 46.

På lasarettet vårdas idag fyra patienter på grund av covid-19 (varav en smittfri patient) - samtliga på vårdavdelning. Ingen covid-patient har behov av intensivvård idag.

Inga ytterligare dödsfall har inträffat relaterat till coronapandemin utöver de 53 fall som tidigare rapporterats.

I smittklustret efter arrangemanget i Slite den 10 november ingår nu totalt 68 personer. Det innefattar både de som smittades på plats och personer som smittats av någon som var på plats.

Precis som tidigare pågår en övervakning av olika virusvarianter. Sedan vecka 23 domineras smittspridningen på ön av deltaviruset och dess undergrupper. Ingen ny virusvariant har identifierats bland covidfallen från Gotland.

- Smittspridningen har under de senaste två veckorna hamnat på en platåfas. Det är glädjande att vi inte har en ytterligare ökning, men det innebär också att det är svårt att tolka vart smittspridningen är på väg. Det viktiga är att vi fortsatt behöver vara rädda om varandra, att vaccinera dig när det blir din tur och att stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk, säger Maria Amér som är smittskyddsläkare vid Region Gotland.

Vaccinationsbevis krävs vid större evenemang

Från och med den 1 december gäller vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer. Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På exempelvis handelsplatser och i fritids- och kulturverksamheter rekommenderas de verksamhetsansvariga att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Inreserekommendationerna från vissa länder har ändrats

Med anledning av den nyupptäckta virusvarianten omikrom har Folkhälsomyndigheten den 26 november uppdaterat sina inreserekommendationer från vissa länder i södra Afrika.

Rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Aktuell veckorapport

Relaterade länkar